Fajerka - Kominki JAcobus

Logo JAcobus
JAcobus®
Przejdź do treści

Fajerka

Akcesoria
Płomyk
Fajerka pod naczynie.
Fajerka ze stali nierdzewnej

     Jak zagotować wodę, lub przygotować pyszny posiłek na kominku opalanym drewnem? Teraz jest to możliwe, dzięki opcjonalnej płycie ze stali nierdzewnej. Okrągła płyta wystaje nieco ponad piec, aby farba nie uległa uszkodzeniu.

JAcobus®

2004-2022 copyright©  J&S Kowalstwo Artystyczne Sp. z o.o. tel. 713107276 mail: info@jacobus.pl
            
                
                
                
             
                         
Sąd Rejonowy dla Wrocławia -  Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr  0000190515, Kapitał Zakładowy 336 000 PLN w całości wpłacony,  NIP:915-16-69-504, REGON:932970582
Wróć do spisu treści