Technologia - Kominki JAcobus

Logo JAcobus
JAcobus®
Przejdź do treści

Technologia

Informacje
Płomyk
CUD TECHNIKI
     Jacobus piec opalany drewnem prawdziwy holenderski produkt zawdzięcza swoje powstanie na podstawie wielu lat doświadczeń. Wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki w dziedzinie spalania drewna. Wielu zwolenników przywiduje bardziej rygorystyczne przepisy, które to już najprawdopodobnie piec ten spełnia.
TRWAŁE CZYSTE
     System spalania w piecach JAcobus jest wyjątkowy. Dzięki specjalnemu systemowi spalania jest bardziej efektywny a emisja CO znacznie mniejsza. Wysoka wydajność (nominalna>80%), o niskiej emisji tlenku węgla (CO<700mg/Nm3) i niskiej emisji cząstek stałych (<40mg/Nm3), sprawia że piec JAcobus opalany drewnem spełnia surowe wymagania normy DIN EN 13240 1 , BImSchV, Stufe 2. Niniejsze standardy mają zastosowanie w Niemczech od 01.01.2015 roku. Piece wykonane ze stali wysokiego gatunku, z komorą spalania wyłożoną specjalnym prefabrykowanymi betonem ceramicznym powoduje dobrą izolację, więc przekazywanie ciepła odbywa się w przeważającej większości przez konwekcję.*
ZNACZNA ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
   Dodatkową korzyścią dla użytkownika dzięki lepszemu spalaniu, jest to że szyba pozostaje długo idealnie czysta. Natomiast możliwość przyłącza zewnętrznego dopływu powietrza oznacza również możliwość zastosowania pieca w nowych dobrze izolowanych domach wraz z systemem nowoczesnej wentylacji i odzyskiem ciepła.
REGULACJA JEDNYM PRZYCISKIEM
    Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest obsługa regulacji dopływu powietrza spalania za pomocą jednego przycisku. Oznacza to że ustawienia suboptymalne nie są już możliwe. Nie trzeba być ekspertem aby uzyskać najlepsze optymalne spalanie drewna. Ruch liniowy przycisku sterującego z wyraźnymi stopniami regulacji definiuje właściwe ustawienie przepustnicy. Ustawienie fabryczne jest montowane dla ogólnych panujących warunków. Nie wyklucza jednak to regulacji indywidualnej prze instalatora do zmiennych takich jak rodzaj paliwa czy przekrój komina.
JAK TO DZIAŁA?
    Regulacja jednym przyciskiem ustawia zasilanie tlenowe pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe. Stosunek powietrza w każdym z tych ustawień jest optymalny dzięki temu unika się ustawień suboptymalnych. Przez kontrolowanie dostarczania powietrza do spalania jest tylko niewielki odsetek niespalonego tlenu, który opuszcza piec przez przewód kominowy. Wielką zaletą jest to, że nie całkiem schłodzone gazy wylotowe w kontakcie z zimnym kominem mają małą szansę na wytworzenie kondensatu w przewodzie kominowym.
     Powietrze, które ogrzewa się wokół komory spalania, rozszerza się. Dlatego też staje się lżejsze niż powietrze w pozostałej zęści komory. Lub, innymi słowy, gorące powietrze ma mniejszą gęstość niż zimne powietrze. Powoduje to, że „lekkie” iepłe powietrze unosi się nad „ciężkie” zimnym powietrzem. Na suficie, ciepłe powietrze ochładza się ponownie, aby w końcu padść na dół ponownie po drugiej stronie pomieszczenia. W tej samej chwili zimne powietrze przepływa przez komorę opalaną drewnem. W ten sposób wytwarza naturalną formę cyrkulacji podnosząc temperaturę w całym pomieszczeniu.
*Konwekcja – Przekazywanie ciepła związane z ruchem cząsteczek w gazie, cieczy.
Widok na przebieg przepływu powietrza.
Klasa energetyczna kominków JAcobus.

JAcobus®

2004-2022 copyright©  J&S Kowalstwo Artystyczne Sp. z o.o. tel. 713107276 mail: info@jacobus.pl
            
                
                
                
             
                         
Sąd Rejonowy dla Wrocławia -  Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr  0000190515, Kapitał Zakładowy 336 000 PLN w całości wpłacony,  NIP:915-16-69-504, REGON:932970582
Wróć do spisu treści