Produkcja - Kominki JAcobus

Logo JAcobus
JAcobus®
Przejdź do treści

Produkcja

Informacje
Płomyk
Linia transportująca kominki.
Linia końcowa montażowa kominków.
Gotowe kominki przygotowane do wysyłki.
HOLENDERSKI PROJEKT POLSKIE WYKONANIE
    Firma rozpoczęła swoją działalność w miejscowości Oldebergkoop w Holandii. W miejscu tym opracowano, produkowano pierwsze rewelacyjne piecyki kominkowe. Zwiększony popyt wymusił zmianę lokalizacji w 1996 roku. Przeniesiono produkcję do nowej lokalizacji w Gorredijk, Holandia. Po osiągnięciu maksymalnych mocy produkcyjnych w roku 2002 podjęto decyzję o kolejnej zmianie miejsca produkcji. W miejscowości Pęgów zmodernizowano i przystosowano nowoczesną linię produkcyjną, zainstalowano między innymi dwa automatyczne roboty spawalnicze, instalację transportową, malarnie oraz linię montażową. Wysokowydajne maszyny z wykfalifikowanymi specjalistami pozwalają sprostać wysokiemu zapotrzebowaniu produkcyjnemu, na niedrogie piece o stałej wysokiej jakości.
Proces produkcyjny oparty o wysoko wydajne roboty przyczynia się w znaczymy stopniu do zwiększenia jakości produkowanych kominków.

JAcobus®

2004-2022 copyright©  J&S Kowalstwo Artystyczne Sp. z o.o. tel. 713107276 mail: info@jacobus.pl
            
                
                
                
             
                         
Sąd Rejonowy dla Wrocławia -  Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr  0000190515, Kapitał Zakładowy 336 000 PLN w całości wpłacony,  NIP:915-16-69-504, REGON:932970582
Wróć do spisu treści