Konserwacja - Kominki JAcobus

Logo JAcobus
JAcobus®
Przejdź do treści

Konserwacja

Informacje
Płomyk
Dokładne czyszczenie komory spalania kominka.
Przykład rozpalania w kominku.

JAcobus®

2004-2022 copyright©  J&S Kowalstwo Artystyczne Sp. z o.o. tel. 713107276 mail: info@jacobus.pl
            
                
                
                
             
                         
Sąd Rejonowy dla Wrocławia -  Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr  0000190515, Kapitał Zakładowy 336 000 PLN w całości wpłacony,  NIP:915-16-69-504, REGON:932970582
Wróć do spisu treści