Gwarancja - Kominki JAcobus

Logo JAcobus
JAcobus®
Przejdź do treści

Gwarancja

Informacje
Płomyk
WARUNKI GWARANCJI

    Janco de Jong CV gwarantuje, że całe urządzenie grzewcze będzie działać prawidłowo przez 5 lat od daty zakupu. Urządzenie musi zostać umieszczone i zainstalowane przez certyfikowanego instalatora oraz musi być to wykonane zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami i/lub załączoną instrukcją instalacji i użytkownika. Jeśli, pomimo zwykłego użytkowania zgodnie z instrukcją instalacji i użytkownika oraz w okresie objętym gwarancją, wystąpi jakakolwiek awaria spowodowana wadą materiałową i/lub produkcyjną, uszkodzona część zostanie wymieniona na nową przez Dealera. Materiały objęte gwarancją są wymieniane i/lub naprawiane bez naliczania kosztów prac lub surowców. Koszty transportu nie są zwracane. Naprawy są wykonywane loco fabryka. Następujące części posiadają różne okresy gwarancyjne:
 • konstrukcja stalowa
5 lat
 • szkło ceramiczne
brak gwarancji
 • farba żaroodporna
brak gwarancji
 • prefabrykowane betonowe płyty ceramiczne wnętrza             
brak gwarancji
 • Uszczelki z ceramicznego włókna szklanego      
1 rok
Gwarancja traci ważność jeśli:
 • Powyżej postanowienia nie zostały spełnione lub zostały spełnione jedynie częściowo;
 • Urządzenie zostało zainstalowane niezgodnie z krajowymi przepisami oraz podręcznikiem instalacji i użytkownika;
 • Urządzenie zostało zaniedbane i/lub niepoprawnie obsługiwane;
 • Instrukcje podane w podręczniku instalacji i użytkownika nie były przestrzegane;
 • Zastosowano nieprawidłowe paliwo;
 • Piec/palenisko nie zostało zainstalowane przez autoryzowanego dealer JAcobus.

JAcobus®

2004-2022 copyright©  J&S Kowalstwo Artystyczne Sp. z o.o. tel. 713107276 mail: info@jacobus.pl
            
                
                
                
             
                         
Sąd Rejonowy dla Wrocławia -  Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr  0000190515, Kapitał Zakładowy 336 000 PLN w całości wpłacony,  NIP:915-16-69-504, REGON:932970582
Wróć do spisu treści